інформація

Державна судова адміністрація України — державний орган у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади. Підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.

Державна судова адміністрація України виконує такі функції:

 • представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік;
 • забезпечує належні умови діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування;
 • вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
 • вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
 • забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
 • організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах;
 • готує бюджетний запит;
 • організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
 • забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;
 • забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;
 • взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
 • розробляє та затверджує за погодженням із Вищою радою правосуддя Типове положення про апарат суду;
 • організовує діяльність служби судових розпорядників;
 • контролює діяльність Cлужби судової охорони;
 • затверджує положення про бібліотеку суду;
 • здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

 

Персональний склад

1 22
Голова
Гізатуліна Л.В.
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні

Публікації