інформація

Рада суддів України (РСУ) — вищий орган суддівського самоврядування, що діє як виконавчий орган з’їзду суддів України: організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду суддів України.

Рада суддів України виконує такі функції:

 • розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
 • розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
 • здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;
 • звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці;
 • здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом);
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

Рішення Ради суддів України є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування, крім з’їзду суддів України.

До складу Ради суддів України, яку обирає з’їзд суддів України, входять:

 • 11 суддів від місцевих загальних судів;
 • 4 судді від місцевих адміністративних судів;
 • 4 судді від місцевих господарських судів;
 • 4 судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
 • 2 судді від апеляційних адміністративних судів;
 • 2 судді від апеляційних господарських судів;
 • по 1 судді від вищих спеціалізованих судів;
 • 4 судді Верховного Суду.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

19 33
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Вакансія
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні
Судді Верховного Суду
Суддя від апеляційних адміністративних судів
Судді від апеляційних господарських судів
Судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення
Суддя від Вищого антикорупційного суду
Суддя від Вищого суду з питань інтелектуальної власності
Суддя від місцевих адміністративних судів
Судді від місцевих господарських судів
Судді від місцевих загальних судів