інформація

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) — державний орган суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

ВККС виконує такі функції:

 • веде облік даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних;
 • проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит;
 • вносить до Вищої ради правосуддя (ВРП) рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді;
 • вносить рекомендацію про переведення судді відповідно до цього закону, крім переведення як дисциплінарної санкції;
 • визначає потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України;
 • затверджує форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) та інші процедури виконання Комісією її функцій;
 • проводить кваліфікаційне оцінювання;
 • забезпечує ведення суддівського досьє, досьє кандидата на посаду судді;
 • бере у межах компетенції участь у міжнародному співробітництві, у тому числі встановлює зв’язки з іноземними закладами, установами та організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, є бенефіціаром, реципієнтом міжнародної технічної допомоги, головним розпорядником міжнародної допомоги від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

До складу ВККС обираються (призначаються) 16 членів, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років:

 • з’їздом суддів України — 8 членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді щонайменше десять років, або суддів у відставці;
 • з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ — 2 члени Комісії;
 • з’їздом адвокатів України — 2 члени Комісії;
 • Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини — 2 члени Комісії з числа осіб, які не є суддями;
 • головою Державної судової адміністрації України — 2 члени Комісії з числа осіб, які не є суддями.

Строк повноважень члена ВККС становить 4 роки з дня обрання (призначення). Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два строки поспіль.

На членів ВККС поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції. У своїй діяльності та поза її межами вони повинні дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів.

Не можуть бути членами ВККС:

 • особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 • особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • особи, які були членами ВККС або Вищої ради юстиції до набрання чинності законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
 • особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах;
 • особи, які не відповідають вимогам щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку.

Перебування особи на посаді члена ВККС також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, передбаченому законом «Про очищення влади».

ВККС може залучати до своєї діяльності органи суддівського самоврядування, суддів, суддів у відставці, адвокатів, науковців за їхньою згодою для виконання допоміжних і консультативних функцій на громадських засадах, без делегування повноважень ВККС чи її членів.

Організації, що відстежують роботу нинішнього складу ВККС, відзначають критичні проблеми у роботі цього органу і наполягають на повному його перезавантаженні за новими правилами:

 • Кандидати до ВККС повинні перевірятися Громадською радою міжнародних експертів (ГРМЕ), яка продемонструвала високу ефективність під час конкурсу до Вищого антикорупційного суду.
 • Половина членів ВККС має обиратися суддями з числа суддів шляхом електронного голосування (для забезпечення безсторонності та попередження тиску на суддів), ще половина — громадськими організаціями, які мають підтверджений досвід та відповідають високим вимогам, — з числа адвокатів, правозахисників, науковців та журналістів.

Склад ВККС станом на 6.11.2019 р.

7.11.2019 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”. Він припиняє повнаваження усього складу ВККС.
Новий склад буде сформовано за результатами конкурсу за участі міжнародних експертів.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

14 16 (станом на 6.11.19)
Вакансія
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні
Квота міністра юстиції України
Квота З’їзду представників юридичних ВНЗ і наукових установ
Квота голови Державної судової адміністрації
Квота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Квота З’їзду адвокатів України
Квота З’їзду суддів України

Публікації