інформація

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції (а у визначених законом випадках — як суди першої інстанції) з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційний суд виконує такі функції:

  • здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
  • аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;
  • надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
  • здійснює інші повноваження, визначені законом.

Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

  • має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;
  • має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;
  • має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років;
  • має сукупний стаж роботи відповідно до вимог, визначених пунктами 1—3 цієї частини, щонайменше 7 років.

Наприкінці 2017 року Президент ліквідував старі та створив нові апеляційні суди, які почали роботу восени 2018 року.

При цьому суддів нових апеляційних судів було призначено формальним переведенням з ліквідованих старих судів, а не на основі передбаченого Конституцією відкритого конкурсу, в якому мали б змогу взяти участь як судді, так і адвокати, й науковці. А 26 з 31 одного нового апеляційного суду очолили ті ж самі голови старих судів.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Публікації