інформація

З’їзд суддів України — найвищий орган суддівського самоврядування, чиї рішення є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

З’їзд суддів України виконує такі функції:

  • заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
  • заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;
  • заслуховує інформацію голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади;
  • призначає суддів Конституційного Суду України;
  • обирає членів Вищої ради правосуддя та приймає рішення про їх звільнення;
  • обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та приймає рішення про звільнення їх з посади;
  • звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;
  • обирає Раду суддів України;
  • розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.

Чергові з’їзди суддів України щодвароки скликає Рада суддів України, яка також може своїм рішенням скликати позачерговий з’їзд.

Збори суддів кожного суду (крім місцевих загальних, вищих спеціалізованих та Верховного Суду) обирають на з’їзд суддів України по одному делегату від 20 суддів, які працюють у цьому суді. Делегатів від суддів місцевих загальних судів обирають спільні збори суддів у кожній області, Автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі за таким самим принципом: один делегат від 20 суддів. Збори суддів вищих спеціалізованих судів обирають по 3 делегати з числа суддів цих судів, пленум Верховного Суду — 12 делегатів з числа суддів ВС.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Публікації