інформація

Вищий антикорупційний суд (ВАС) є постійно діючим вищим спеціалізованим судом, завдання якого — здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів, а також судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

ВАС виконує такі функції:

  • здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів та судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях у визначених процесуальним законом випадках;
  • аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.

ВАС має розпочати роботу 5 вересня 2019 року. При цьому ключові антикорупційні громадські організації закликали парламент якнайшвидше усунути перешкоди, які можуть заблокувати роботу суду.

Територіальна юрисдикція Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу. До формування ВАС вперше в історії судової системи України залучалися міжнародні експерти, які були наділені можливістю дискваліфікувати з конкурсу кандидатів, щодо яких у них виникли обґрунтовані сумніви у доброчесності й професійності. Цей досвід є унікальним не лише в Україні, але й у світі.

Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль. Не може бути обраний слідчим суддею суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

38 39
Голова ВАС
ТАНАСЕВИЧ О.В.
Заступник голови
КРУК Є.В.
Перша інстанція
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні

Публікації