Інформація Фундації DEJURE

  • Занизив розмір доходу та безпідставно не задекларував своєчасно своє майно, що є ліквідним активом.
  • Наявні ознаки неповідомлення про наявність конфлікту інтересів та невжиття заходів щодо його врегулювання, а також ознаки використання свого статусу для задоволення інтересів інших осіб.
  • Допустив порушення принципу гласності і відкрритості, а також порушував права журналістів та дпускав неетичне спілкування з ними.
  • Повідомив недостовірні відомості у декларації доброчесності.
  • Надав неправдиві відомості під час добору або кваліфікаційного оцінювання для отримання позитивного результату при оцінці критеріїв професійної етики чи доброчесності. 
  • Відзначений громадськістю у списку «44 недоброчесних».

Інформація про особу постійно доповнюється. Якщо ви маєте інформацію, яка, на вашу думку, має бути відображена тут, повідомте нам.

Досьє
Декларації
Висновок ГРД
Родинні зв'язки