інформація

Інформація на цій сторінці та в описах профайлів суддів застаріла. З оновленою сторінкою Верховного Суду та інформацією про суддів можна ознайомитися за посиланням: supreme.dejure.foundation.

Верховний Суд є найвищим судом загальної юрисдикції, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Верховний Суд виконує, зокрема, такі функції:

  • здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у визначених законом випадках — як суд першої або апеляційної інстанції;
  • здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;
  • надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань роботи системи судоустрою;
  • забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій;
  • надає висновок про наявність чи відсутність ознак державної зради або іншого злочину у діях Президента України, а в разі неспроможності виконання головою держави своїх повноважень за станом здоров’я вносить відповідне подання за зверненням Верховної Ради України.

Щодо конституційності законів та інших правових актів, а також за офіційним тлумаченням Конституції України Верховний Суд звертається до Конституційного Суду України.

До складу Верховного Суду входять не більше 200 суддів. У його структурі діють:

  • Велика палата Верховного Суду;
  • Касаційний адміністративний суд;
  • Касаційний господарський суд;
  • Касаційний кримінальний суд;
  • Касаційний цивільний суд.

У Верховному Суді також діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, визначених Конституцією України та законом. Це колегіальний орган, до складу якого входять усі судді Верховного Суду.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

Велика палата
Заступник голови
ЛЬВОВ Б.Ю.
Голова
ДАНІШЕВСЬКА В.І.
Касацiйний господарський суд
43 45
Касаційний цивільний суд
51 53
Касаційний адміністративний суд
55 56
Касаційний кримінальний суд
41 42
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні

Публікації