інформація

Конституційний Суд України не входить до системи судів загальної юрисдикції і є єдиним органом конституційної юрисдикції, який:

  • забезпечує верховенство Конституції України,
  • вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів,
  • здійснює офіційне тлумачення Конституції України,
  • здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України.

Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів КСУ, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень визначає Закон України «Про Конституційний Суд України».

До складу КСУ входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності, а також відповідає критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

На суддів Конституційного Суду поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

У складі КСУ діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Персональний склад

Велика палата
16 18
Усі
Голова
Недоброчесність / сумніви в доброчесності
Вакантні
Квота З’їзду суддів України
Квота Верховної Ради України
Квота Президента України

Публікації