інформація

Вищий суд з питань інтелектуальної власності (ВСПІВ або, на англомовний манер, IP-суд) створений для професійного і стабільного захисту прав інтелектуальної власності.

З початком його роботи усі інші суди перестануть брати до розгляду справи:

  • у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;
  • у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;
  • про визнання торговельної марки добре відомою;
  • у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;
  • у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;
  • у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України з визначених цим пунктом питань.

Ці справи ВСПІВ розглядатиме як суд першої та апеляційної інстанцій.

Суддями IP-суду можуть бути не лише особи, які були суддями, але й патентні повірені, адвокати зі стажем роботи понад 5 років.

Судді ВСПІВ призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу. Конкурс, оголошений у 2017 році, триває досі.

Аналіз кандидатів демонструє, що ВСПІВ складатиметься переважно з діючих суддів загальних судів першої інстанції. Адвокати, що спеціалізуються на справах з інтелектуальної власності, та патентні повірені проявили вкрай низьку активність щодо участі у конкурсі. При цьому серед кандидатів є чимало осіб, стосовно яких у публічно доступних джерелах є інформація, що може свідчити про їхню недоброчесність.

Найбільшими побоюваннями правничої спільноти щодо діяльності майбутнього суду є корупція та неспроможність забезпечити професійний і неупереджений розгляд справ.

Пропонується також внести зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» з метою включення до переліку осіб, що можуть брати участь у конкурсі до ВСПІВ, правників-науковців, судових експертів з інтелектуальної власності, а також юристів (не адвокатів), які мають досвід роботи у сфері права інтелектуальної власності.

Якщо виявили помилку чи у вас є додаткова інформація пишіть нам на dejure.foundation@gmail.com

Публікації